ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČR

UPOZORNĚNÍ! JEDINÉ PLATNÉ A FUNKČNÍ STRÁNKY ŘECKÉ OBCE ŠUMPERK JSOU NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/pages/%C5%98eck%C3%A1-obec-%C5%A0umperk-E%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-K%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BA/495443883853676?fref=ts ŘECKÁ OBEC ŠUMPERK                      

 O nás

Informace
Kalliópi Výuka novořečtiny Fotogalerie Stanovy Odkazy Kontakty

 

17. DUBNA 2013, 20:00 HOD- ŘECKÁ ZÁBAVA - DŮM KULTURY BLUDOV - ODJEZD AUTOBUSEM 17. 4.  V 19:45 OD TAVERNY SALONICA V ŠUMPERKU - TĚŠÍME SE NA VÁS!  

 

 

 

Poslání Řecké obce

AŘO v ČR je nestátní neziskovou organizací, která se stala zastřešující organizací 13 řeckým obcím

s působností po celém území ČR.
 

Mezi hlavní cíle AŘO v ČR patří prohlubování a podpora přátelských vztahů mezi Řeky žijícími v České republice a Českou republikou, zejména na poli kulturním a společenském. Podpora a rozvoj řecké identity prostřednictvím kulturních a vzdělávacích akcí, zachování a rozvíjení řeckého jazyka. Uchovávání a rozvoj vztahů s mateřskou vlastí, včetně společenské a hmotné pomoci krajanům od orgánů a institucí jak Řecké republiky, tak jiných. Šíření odkazu řecké kultury prostřednictvím vzdělávacích institucí, pořádáním přednášek a seminářů, se­znamování s novodobou řeckou kulturou, pořádání akcí folklorně hudebních a tanečních, sportovní aktivity, vydavatelská a publikační činnost, práce s dětmi a mládeží.
 

Posláním AŘO je rozvíjení řecko-českých společenských a kulturních vztahů. Je základnou pro spolupráci řeckých obcí navzájem, jakož i pro spolupráci se státními a místními orgány v České republice i v Řecku. Poskytuje příležitosti pro rozvíjení vzájemné spolupráce svých členů, pořádá pravidelná setkání svých členů i správní rady. Podporuje kulturní a vzdělávací činnost řeckých obcí.

 

Činnost asociace podporují:

Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství ČR, Ministerstvo zahraničí Řecké republiky, orgány krajské a místní samosprávy v místech působnosti řeckých obcí a sponzoři.

Řecká obec Šumperk

funguje od roku 1996 jakou člen Asociace řeckých obcí v ČR.

Jejím prvním předsedou byl pan Christos Akritidis, který se svým výborem řídil její chod. Pořádaly se malé zábavy u příležitostí státních svátků Řecka, s reprodukovanou hudbou, členové ŘO Šumperk se scházeli na pravidelných schůzích.

Od roku 1996 funguje řecká škola pro děti a mládež řecké národnosti, kterou od jejího počátku navštěvovaly i děti české národnosti. Počátky řecké školy nebyly lehké, nebyl téměř žádný výukový materiál.

Od roku 2001 dochází v ŘO Šumperk ke změně ve smyslu popularizace řecké kultury na Šumpersku. Tento rok se konala poprvé  řecká taneční zábava v Domě kultury v Šumperku s kapacitou cca 800 návštěvníků, s živou hudbou řecké kapely s tehdejším názvem Prometheus 2 – dnes Poseidon a s bohatým programem. S počátkem velkých zábav pořádáme každoročně i kurs řeckých tanců pro veřejnost. Pokaždé je o tento kurz velký zájem, tance, které se lidé na tomto kurzu naučí, pak zúročí na řecké zábavě. Zábavy se setkávají s velkým ohlasem a tak se staly již tradiční událostí Šumperského kulturního podzimu. Během těchto let se řecká komunita dostala do povědomí Šumperské kulturní veřejnosti a setkává se s ohlasem jak ze strany občanů Šumperka , tak i vedení města. Od ledna 2007 velmi úspěšně funguje taneční soubor řeckých lidových tanců Kalliópi. Jeho členové trénují poctivě každý týden dvě a více hodin, dle potřeby,  a doposud vystupovali na mnoha akcích po celé ČR. Raritou našeho tanečního souboru je fakt, že v něm tancují tři generace a není výhradně složen pouze z tanečníků řecké národnosti. Na každé velké taneční zábavě, kde je Šumperských Řeků asi stovka oproti celkovému počtu 600 – 800 návštěvníků,  je parket plný a lidé tancují i složitější řecké tance. Je to pro nás důkaz a příjemné zjištění, že řecká kultura a tradice na Šumpersku má své místo a dnes již neodmyslitelně patří ke kulturnímu životu města. 

Od roku 2004 funguje řecká škola systematicky ve spolupráci s AŘO. Výuka probíhá ve školních prostorách pod vedením kvalifikovaného lektora. Dvakrát do roka je pořádáno AŘO soustředění  s výukou novořečtiny, o pololetí a na závěr školního roku pořádáme celodenní soustředění s výukou řečtiny v rámci naší školy v Šumperku.

Počet členů se pohybuje mezi 50 až 120 a vzhledem k tomu, že jsme komunitou otevřenou, členem řecké obce může a být i kdokoliv jiný, než člověk s řeckou národností. V současné době ŘO Šumperk čítá několik členů české národnosti, z nichž někteří zastávají i funkci ve vedení obce.

Rada ŘO Šumperk je pětičlenná , která společně s radou dozorčí pečuje o vše co je potřeba ke správnému fungování našeho sdružení. Spolupracujeme s ostatními řeckými obcemi v České republice a velmi dobré vztahy máme s Řeckou obcí Javorník.

 

 

Správní rada Řecké obce Šumperk:


    
      
Theodora Vintrová

    
       Kateřina Vacková

    
       Silvie Vařeková

 

Dozorčí rada Řecké obce Šumperk:


            
Theodor Amanatidis

           Ladislava Andoniu

            Anna Vintrová